Kategorier

Om sexbrott

Sexbrott, eller sexualbrott, är ett samlingsnamn för brott med/av sexuell karaktär. Exempel på sexbrott är våldtäkt, barnpornografibrott, sexuellt ofredande mm.

Sexualbrott, dvs regler för vad som inte är tillåtet – brottsligt – regleras främst i 6 kapitlet i brottsbalken.

Olika typer av sexualbrott

Våldtäkt

Oaktsam våldtäkt

Våldtäkt mot barn

Sexuellt övergrepp

Sexuellt utnyttjande av barn

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Samlag med avkomling

Köp av sexuell tjänst

Koppleri

Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte

Kränkande fotografering

Brottet kränkande fotografering innebär att det inte är tillåtet att i hemlighet fotografera någon som befinner sig i ett privat utrymme: exempelvis på en toalett, i ett hem eller i ett omklädningsrum osv.

Det krävs att man begår brottet med uppsåt för att kunna dömas. Vidare är det själva fotograferingen som är brottslig. Inte bildens innehåll – även om det också kan få betydelse.

Brottet beskrivs i brottsbalken 4 kap 6 paragrafen. Påföljd för brottet är dagsböter eller fängelse upp till två år.

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande är ett av de ”mildare” sexualbrotten. Sexuellt ofredande kan vara en mängd olika händelser/aktiviteter som är brottsliga. Allt ifrån blottning till att skicka meddelande som sms eller liknande med sexuellt innehåll.

Exempel på sexuella ofredande

  • Blottning
  • Taffsa
  • Meddelande och bilder exv ”dickpics”

En förutsättning för att man ska kunna dömas för sexuellt ofredande är naturligtvis att den drabbade inte samtyckt till handlingen.

Det krävs vidare att offret tagit illa vid sig, blivit sexuellt kränkt, av handlingen.

Vanlig påföljd – straff – för sexuellt ofredande är dagsböter. Straffskalan går dock ända upp till fängelse i ett år.

Försök och underlåtenhet

Sexualbrottsstatistik

Brottsförebyggande rådet BRÅ för löpande statistik över sexualbrotts utvecklingen i Sverige. Besök Brå för att ta del av statistik.

Offer för sexualbrott

Kända och okända svenska sexbrottslingar

Läs om sexbrott

På AlltomBrott.se kan du läsa och följa aktuella sexbrott.